NRK

Vi filmar till tv-nyhetsinslag .
NRK Dagsrevyen 7 april 2021

Docu Girl

Tjejer i åk 7 gör dokumentärfilm tillsammans!

Docu Girl är ett film/samhällsprojekt där en grupp med tjejer från två olika områden och skolor gör film tillsammans. De gör en dokumentärfilm två och två, med en elev från respektive skola. Temat utgår från de själva, hur de upplever sin miljö de lever i, hur de upplever världen omkring och hur de mår. De kan utforska varandras områden och liv. De får tillgång till utrustning så som kamera och datorer till redigering , men de kan också använda sina egna mobiler/I-pads om de vill. Kursledare ger råd och ledmeningar som för projektet framåt och i kursen ingår workshops om film och filmens kraft att föra fram budskap och fömedla känslor. Kursen avslutas med en filmgala.
Syfte:
Vi måste göra konkreta satsningar för att få människor att mötas och att blanda barnen är ett mycket bra sätt att börja på.
Detta projekt ger dels barn i de olika områdena möjlighet att visa och berätta om sig själva och deras boende och sociala miljö. Projektet uppmuntrar till att  bygga relationer och sprida kunskap mellan olika områden i din stad/län.
DocuGirl ger också möjlighet för unga tjejer att ta plats i media och i en kreativ process som leder till ett konkret resultat få frihet att uttrycka sig. ”Filmen” och processen runt filmen blir ett konkret verktyg för att föra processinriktade värdegrundsdialog med unga, barn och föräldrar.
Att prata om och ge uttryck i en film ger oss möjlighet till en intressant analys eftersom våra värderingar kan antas ligga till grund för de kommande konkreta beslut som vi tar vad gäller ex. val av utbildning och arbete.
Projektet stärker flickornas självskänsla, rättigheter, motverkar segregation och främjar integration.
Tjejerna får lära känna varandras olikheter och likheter. Projektet kan bidra till förståelse och bra relationer som kan öppna upp nya dörrar i framtiden.

Dokumentation av skolan, barnen och ungdomsverksamheten

Vi dokumenterar olika verksamheter så som skolan. Med film kan vi visa vad skolan och eleverna gör, en inblick både för föräldrar och elever. Film kan användas i information och inspirationssyfte.